Export vrijwel onveranderd in december

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 0,1 procent groter dan een jaar eerder. In november was de groei 1,1 procent. Het volume van de invoer nam in december met 0,8 procent toe na een lichte krimp in november. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 34,5 miljard euro. Dat is 1,9 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 1,7 procent tot 31,2 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,2 miljard euro. Dat is 0,1 miljard euro meer dan in december 2012. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. December had in 2013 een werkdag meer dan in 2012.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van industriële producten, machines en vervoermiddelen nam fors toe. Verder was de export naar landen buiten de EU duidelijk lager dan een jaar eerder.

De in- en uitvoerprijzen lagen in december op een lager niveau dan een jaar eerder. De uitvoerprijzen waren 0,9 procent lager, de invoerprijzen 1,8 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van december 2012 verbeterd.

Volgens de Exportradar was het beeld voor de export in februari een fractie gunstiger dan een maand eerder.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.