Aantal banen daalt licht

In het vierde kwartaal van 2013 daalde het aantal banen van werknemers met 8 duizend ten opzichte van het derde kwartaal. Dit is een krimp van 0,1 procent. Het aantal banen nam minder hard af dan in voorgaande kwartalen. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met seizoeneffecten.

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Er waren in het vierde kwartaal 134 duizend banen van werknemers minder dan in het overeenkomstige kwartaal van 2012. Dit is een afname van 1,7 procent. Het aantal banen is al twee jaar onafgebroken lager dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal gingen in vrijwel alle bedrijfstakken banen verloren. De krimp was het grootst in de gezondheids- en welzijnszorg (38 duizend) en de bouwnijverheid (28 duizend). In de sector handel, vervoer en horeca waren er 19 duizend banen minder.

Nederland telde in het vierde kwartaal in totaal bijna 7,7 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op 5,7 miljoen. Dit is 1,8 procent lager dan een jaar eerder.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.