589 bedrijven en instellingen failliet in januari

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

In januari zijn 589 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 6 minder dan in december. Vooral in de handel (138), de bouw (80) en de industrie (57) gingen bedrijven failliet.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Ook dit gemiddelde kwam uit op 589. Het driemaandsgemiddelde is na een piek van 751 in juli 2013 fors teruggelopen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.