Bijtelling

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privé gebruik meer dan 500 km per kalenderjaar bedraagt. Normaliter bedraagt de bijtelling 25 procent van de catalogusprijs van de auto. Afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto kan er sprake zijn van verlaagde bijtelling.
In 2014 verdwijnt de categorie verlaagde bijtelling van 0 procent. Dit betekent dat er in 2014 geen bijtellingvrije auto’s bijkomen. Wel komen er twee nieuwe categorieën bij namelijk 4 procent en 7 procent bijtelling. In 2014 kennen we dus vijf bijtellingspercentages, te weten 4 procent, 7 rocent, 14 procent, 20 procent en 25 procent. Het percentage hangt van de CO2-uitstoot per gereden kilometer.