Eindsprint import en verkoop nieuwe personenauto's in vierde kwartaal

De omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s steeg in december 2013 met 35 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks een sterk vierde kwartaal daalde de omzet in 2013 met 10 procent. Dealers verkochten in december 2013 ruim tweemaal zoveel personenauto’s. Over het hele jaar namen de personenautoverkopen af met ruim 17 procent.

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s, 2013

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s, 2013

Sterk vierde kwartaal voor importeurs

Na een aantal kwartalen met omzetkrimp nam de omzet van importeurs van personenauto’s in het vierde kwartaal van 2013 sterk toe. In oktober steeg de omzet met ruim 10 procent, oplopend tot 35 procent in december.

De omzettoename hangt samen met het feit dat de bijtellingregels voor privégebruik per 1 januari 2014 zijn aangescherpt. Tot 2014 was de bijtelling voor privékilometers voor de zakelijke rijder met een (semi) elektrische personenauto nihil. In 2014 wordt de bijtelling van deze auto’s verhoogd naar 4 procent voor elektrische personenauto’s en 7 procent voor semi-elektrische auto’s. Ook zijn fiscale stimuleringsmaatregelen voor ondernemers versoberd. Zo is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op personenauto’s niet meer van toepassing.

Ondanks een sterk vierde kwartaal daalde de omzet van importeurs van personenauto’s in 2013 met 10 procent ten opzichte van 2012.

Aantal verkochte nieuwe personenauto’s, 2013

Aantal verkochte nieuwe personenauto’s, 2013

Aantal nieuw verkochte personenauto’s stijgt in vierde kwartaal

De aangekondigde belastingmaatregelen voor 2014 zorgden voor een eindsprint in de verkopen van nieuwe personenauto’s in de laatste maanden van 2013. Er bestond vooral een extra grote vraag naar personenauto’s met een bijtelling van 0 procent (wordt in 2014 4 procent of 7 procent) en 14 procent (in 2014 kan dit 20 procent worden). Het  bijtellingspercentage van een in 2013 aangeschafte personenauto blijft nog voor een periode van vijf jaar van toepassing.

In december 2013 zijn ruim 39 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, een stijging van 115 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de semi-elektrische personenauto’s  verkochten goed. Het totaal aantal verkochte nieuwe personenauto’s kwam in 2013 uit op ruim 417 duizend, een daling van 17 procent in vergelijking met 2012.

Autoverkopen ook in Europa gedaald

In 2013 is het aantal verkochte personenauto’s in Europa met bijna 2 procent gedaald. In Cyprus daalde de verkoop van nieuwe personenauto’s het meest (35 procent), daarna volgde ons land (17 procent). In het Verenigd Koninkrijk, Estland en Portugal namen de verkopen met ruim 10 procent toe .

Verkochte nieuwe personenauto’s in Europa, 2013

Verkochte nieuwe personenauto’s in Europa, 2013

Marian Immerzeel en John Spring in ’t Veld

Bron: StatLine,