Tjin-A-Tsoi nieuwe directeur-generaal CBS

Op voordracht van minister Kamp van Economische Zaken en de Centrale Commissie voor de Statistiek heeft de ministerraad op vrijdag 24 januari ingestemd met de benoeming van dr. T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi als directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De benoeming gaat in per 1 april 2014.

De heer Tjin-A-Tsoi volgt de heer drs. G. (Gosse) van der Veen op, die van 2004 tot 2014 directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek was. Tjark Tjin-A-Tsoi (1966) is momenteel algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als directeur Concurrentietoezicht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit en heeft hij functies bekleed bij Ernst & Young, Rabobank en Shell. De heer Tjin-A-Tsoi is afgestudeerd en gepromoveerd in de theoretische fysica aan de Universiteit van Amsterdam.

Het CBS publiceert als onafhankelijk kennisinstituut betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Deze informatie omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Producten van het CBS worden intensief gebruikt voor onder meer het opstellen en evalueren van beleid en voor het signaleren van maatschappelijke trends.

Downloads