Bruto huishoudinkomen

Het bruto huishoudinkomen betreft het totaal van alle inkomsten (loon, rente, winst) van alle leden van het huishouden vóór belasting- en premieheffing.
Terug naar artikel