Consumentenvertrouwen stijgt verder

© Hollandse Hoogte

Het vertrouwen van consumenten is van december op januari verder toegenomen. De indicator steeg 5 punten en kwam uit op -12. Na juli 2013 verbeterde de stemming vrijwel onafgebroken. Wel zijn er nog altijd meer pessimisten dan optimisten. Over de economie in de komende 12 maanden zijn consumenten al drie maanden op rij positief.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumenten waren in januari veel minder somber over de economie dan in december. De deelindicator Economisch klimaat steeg 8 punten en kwam uit op -6. Dit is de hoogste stand in bijna drie jaar. Consumenten zijn optimistisch over de toekomstige economie. Hun oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verbeterde in januari met 9 punten, naar 19. Het oordeel over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden verbeterde met 7 punten ook fors. Met -31 is het saldo daar echter nog negatief.

Ook de koopbereid verbeterde. Deze deelindicator steeg met 4 punten en kwam uit op
-15. Vooral het oordeel over de eigen financiële situatie in de afgelopen 12 maanden was minder negatief. Over hun financiën in de komende 12 maanden waren consumenten vrijwel even somber als in december. Ook vonden ze de tijd bijna net zo ongunstig voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.