595 bedrijven en instellingen failliet in december

© ANP

In december 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 13 meer dan in november. Vooral in de handel, de bouwnijverheid en de financiële dienstverlening gingen bedrijven failliet. Met 109 was het aantal uitgesproken faillissementen in de handel in december wel aanzienlijk lager dan in de eerdere maanden van 2013.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dit gemiddelde is na een piek van 751 in juli flink afgenomen. In december was het met 640 vrijwel even hoog als in november.

In 2013 zijn uitzonderlijk veel faillissementen uitgesproken. Het aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen was 12 procent hoger dan in 2012. Meer informatie hierover is opgenomen in het bericht: Record faillissementen in 2013.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.