Minder Nederlands goederentransport over de weg

Het goederenvervoer over de weg door Nederlandse transporteurs was in 2012 flink lager dan in 2005. Oost-Europese landen (vooral Polen) spelen een steeds grotere rol. Wel deden Nederlandse vrachtvoertuigen nog relatief veel aan internationaal vervoer.

Wegvervoer neemt af

In 2012 werd 12,2 miljard ton goederen over de Europese wegen vervoerd, een daling van bijna 23 procent ten opzichte van 2005. Net als voorgaande jaren verzorgde Duitsland met bijna 2,9 miljard ton het grootste deel. Hierna volgen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Nederland is nummer zeven, met 538 miljoen ton. Bijna alle landen vervoerden minder dan in 2005, voor Nederland was dit 13 procent minder.  Alleen Polen liet een flinke stijging zien van ruim 44 procent.

Totale goederenvervoer over de weg in de EU, belangrijkste spelers

Totale goederenvervoer over de weg in de EU, belangrijkste spelers

Minder wegvervoer van en naar Nederland

In 2012 passeerde bijna 156 miljoen ton de Nederlandse grens. Hiervan werd 58 procent verzorgd door Nederlandse vervoerders. In 2005 was dit nog 65 procent. Duitsland was in 2012 de tweede vervoerder met 16 procent. Voor het eerst had Polen met 7,4 procent een groter aandeel dan België met 7,1 procent. Ook het aandeel van de overige Oost-Europese landen nam toe met 4,4 procentpunten. Alleen bij het vervoer door Polen en overige Oost-Europeanen was ook een absolute toename sinds 2005 te zien. Van het wegvervoer volledig binnen Nederland, wordt 99 procent door Nederlandse vervoerders uitgevoerd.

Goederenvervoer over de weg, van en naar Nederland, belangrijkste spelers buiten Nederland

Goederenvervoer over de weg, van en naar Nederland, belangrijkste spelers buiten Nederland

Nederland relatief internationaal gericht

Alle EU-landen vervoeren vooral goederen binnen hun eigen land. Van de belangrijkste vervoerslanden was Nederland het meest op de internationale markt gericht, 22 procent van het Nederlandse vervoer was internationaal wegvervoer in 2012. Polen volgde met 13 procent.

Aandeel internationaal in goederenvervoer over de weg, 2012

Aandeel internationaal in goederenvervoer over de weg, 2012

Tessa de Wit, Paul Ras en Mathijs Jacobs

Bron: StatLine,