Griffierecht

Griffierechten zijn de kosten die betaald moeten worden voor het starten van een burgerlijke of bestuursrechtelijke procedure bij de rechter. Griffierecht wordt zo genoemd, omdat dit bedrag betaald moet worden aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank