Inflatie stijgt

De inflatie kwam in december 2013 uit op 1,7 procent. Dit was 0,2 procentpunt hoger dan in november. De stijging komt vooral door de prijsontwikkeling van benzine en kleding. In november bereikte de inflatie met 1,5 procent het laagste niveau in meer dan drie jaar. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Inflatie

Inflatie

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP steeg in december naar 1,4 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 0,8 procent. Nederland behoorde vanaf oktober 2012 een tijdlang tot de landen met de hoogste inflatie van de eurozone. Dit kwam vooral door belastingmaatregelen. Nu de effecten daarvan grotendeels zijn uitgewerkt is het verschil tussen de Nederlandse inflatie en het gemiddelde in de eurozone minder groot.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.