Industriële productie iets hoger

De Nederlandse industrie produceerde in november 0,4 procent meer dan in november 2012. Ook in september en oktober was de gemiddelde dagproductie van de industrie hoger dan een jaar eerder. Toen lag de productie respectievelijk 0,4 en 2,4 procent hoger.

In vrijwel alle branches was de productie in november hoger dan een jaar eerder. Met 9,0 procent was de toename het grootst bij de transportmiddelenindustrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie produceerde 2,7 procent meer. Bij de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie bedroeg de toename respectievelijk 2,6 en 2,4 procent. De aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerkende industrie leverde daarentegen 0,3 procent minder productie. De productie van de overige industrie, waaronder de hout- en bouwmaterialenindustrie, de meubelindustrie en de papier- en grafische industrie, kromp ook.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. De productie daalde in november met 0,5 procent ten opzichte van oktober 2013. De daling volgt op twee maanden met een stijging.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie en in de Industriemonitor.