Winst telecombedrijven

Het gaat hier om het zogenaamde resultaat voor belastingen. Dat is de som van het bedrijfsresultaat (bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten), het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.