Aanhoudende omzetdaling telecomsector

De omzet van de telecomsector is de afgelopen jaren vrijwel constant gedaald. Deze daling valt samen met een daling van het SMS-verkeer vanwege het toegenomen gebruik van mobiel internet.

Omzet daalt al lange tijd

In het derde kwartaal van 2013 heeft de telecomsector 3 procent minder omzet behaald dan een jaar eerder. Hiermee vertoont de omzetontwikkeling in deze sector de laatste vijf jaar bijna onafgebroken een dalende tendens. Sinds 2009 groeide de omzet in slechts vijf kwartalen.

Ontwikkeling omzet telecomsector

Ontwikkeling omzet telecomsector

Minder sms

Bij deze ontwikkeling speelt mee dat mensen steeds meer mobiele internettoepassingen gebruiken in plaats van sms’en en bellen. Deze afname in inkomsten wordt niet gecompenseerd door de inkomsten van het toegenomen dataverkeer. Waar in 2005 slechts iets meer dan 10 procent van de 12- tot 75-jarigen gebruik maakte van mobiel internet, was dit in 2013 al gestegen naar ruim 70 procent. Het aantal verstuurde sms-berichten nam af van 5,7 miljard in 2011 naar 4,3 miljard in 2012.

Ontwikkeling mobiel internetgebruik en sms

Ontwikkeling mobiel internetgebruik en sms

Winst onder druk

Ook de winst van telecombedrijven staat sinds de opkomst van mobiel internet onder druk. In 2011 behaalden de bedrijven een resultaat voor belastingen van 2,7 miljard euro, dat is 0,3 miljard euro minder dan een jaar eerder. In 2009 en 2010 steeg de winst nog vergeleken met een jaar eerder. Het aantal werkzame personen bij telecombedrijven is flink afgenomen tot 39,2 duizend in 2011. Dat is bijna een kwart minder dan in 2008.

Ontwikkeling resultaat voor belastingen telecomsector

Ontwikkeling resultaat voor belastingen telecomsector

Thijs Wubbels

Bronnen: