Conjunctuurbeeld verbetert opnieuw

Het conjunctuurbeeld was eind december beter dan eind november. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren ligt in de fase van herstel. Op twee na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok echter nog onder hun langjarig gemiddelde.

De stemming van consumenten is opnieuw verbeterd. De vertrouwensindicator steeg van -18 naar -16. Het producentenvertrouwen verbeterde in december een fractie, van -0,4 naar -0,1. Het vertrouwen onder ondernemers en consumenten neemt toe, maar beide stemmingsindicatoren zijn nog negatief.

Terwijl de vertrouwensindicatoren verbeteren, duidt de ontwikkeling van de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishouden nog op laagconjunctuur. Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 0,4 procent kleiner dan een jaar eerder. Huishoudens besteedden 1,1 procent minder. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ten slotte waren 4,6 procent hoger.

De industrie produceerde in oktober 2,1 procent meer dan in oktober 2012. Ook in september was de productie hoger dan een jaar eerder. Verder zijn er in november 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In de eerste elf maanden van 2013 zijn er 13 procent meer faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode van 2012.

De laagconjunctuur is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in november terug. Met 8,2 procent van de beroepsbevolking blijft de werkloosheid echter hoog. Het aantal banen daalde in het derde kwartaal verder. Wel kwam er in het derde kwartaal een einde aan een periode van twee jaar waarin het aantal vacatures afnam. Er stonden 3 duizend vacatures meer open dan in het tweede kwartaal. Het aantal uitzenduren in fase A steeg met 0,5 procent vergeleken met het tweede kwartaal.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het derde kwartaal van 2013. Vergeleken met het tweede kwartaal groeide de economie met 0,2 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. De Nederlandse economie kromp met 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.