Economie groeit met 0,2 procent

De economie groeide in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product gelijk aan dat een kwartaal eerder. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Vergeleken met het derde kwartaal van 2012 kromp de economie met 0,4 procent. Het derde kwartaal van 2013 telde een werkdag meer dan het derde kwartaal van 2012. Ook zonder dit effect was de krimp ten opzichte van een jaar eerder veel kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

De investeringen in vaste activa waren 3,7 procent lager dan in het derde kwartaal van 2012. Huishoudens besteedden 2,7 procent minder. De overheidsconsumptie was 0,9 procent lager. Het volume van de invoer was 0,2 procent kleiner. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was daarentegen 2,3 procent groter dan een jaar eerder.

Goederenproducenten produceerden 0,2 procent meer. Door een grote vraag uit het buitenland naar aardgas leverde de delfstoffenwinning 7,4 procent meer productie. De industriële productie was 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwproductie kromp daarentegen met 3,1 procent. De productie van commerciële dienstverleners kwam 0,5 procent lager uit, maar de productie van niet-commerciële dienstverleners was 0,5 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2012.

De cijfers in dit bericht sluiten aan bij de tweede raming van de economische groei in het derde kwartaal van 2013. Ze zijn bijgesteld ten opzichte van de op 14 november 2013 gepubliceerde eerste raming van de economische groei.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.