Onderwijsrichting

In dit artikel gaat het om de richting van de hoogst behaalde opleiding. De onderwijsrichting is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, de internationale onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en richting van de opleidingen.
Terug naar artikel