Niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking

De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op personen van 15 tot 65 jaar die tot de beroepsbevolking behoren en die geen scholier of student zijn. De beroepsbevolking bestaat uit alle personen die:

  • Ten  minste twaalf uur per week werken, of
  • werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of
  • verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden.