Somber of depressief

Gegevens over depressieve gevoelens in de Nederlandse bevolking zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. De op depressiviteit betrekking hebbende vraag in de Gezondheidsenquête luidt: Heeft u ooit een periode gehad waarin u erg somber of depressief was, minstens 2 weken achter elkaar? Als op die vraag ‘ja’ wordt geantwoord, dan wordt gevraagd ‘Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?’. De vragen worden gesteld aan iedereen van 12 jaar of ouder. In principe worden de meest recente (2012) gegevens gebruikt, maar om te kunnen uitsplitsen naar kleine groepen in de samenleving, zoals specifieke herkomstgroepen, is meer massa nodig. Om dit te bereiken zijn meerdere jaren (2006 t/m 2012) samen genomen. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.