Nominale studieduur

Het gaat hier om de route naar een einddiploma op basis van de minimum studieduur, vastgesteld door het ministerie van OCW. Hierin is geen rekening gehouden met welke vorm van vertraging (of versnelling) dan ook.

De nominale studieduur voor het basisonderwijs is 8 jaar, voor een vmbo-, havo- en vwo-diploma is dat respectievelijk 4, 5 en 6 jaar. Een hbo-bachelor vergt in theorie 4 jaar, een universitaire bachelor 3 jaar. De nominale studieduur voor een universitaire master is 1,6 jaar en is een gemiddelde van de verschillende masteropleidingen.

De uitgaven van een diploma hbo-bachelor via de nominale route bestaan uit de onderwijsuitgaven per jaar voor 8 jaar basisonderwijs + 5 jaar havo + 4 jaar hbo (totaal 17 jaar).
De uitgaven voor een universitaire bachelor via de nominale route bestaan uit de onderwijsuitgaven per jaar voor 8 jaar basisonderwijs + 6 jaar vwo + 3 jaar wetenschappelijk onderwijs (totaal 17 jaar).
De uitgaven voor een universitaire master via de nominale route bestaan uit de onderwijsuitgaven per jaar voor 8 jaar basisonderwijs + 6 jaar vwo + 4,6 jaar wetenschappelijk onderwijs (totaal 18,6 jaar).

Het mbo is buiten de berekening gelaten, omdat het aanbod van opleidingen binnen het mbo qua tijdsduur zo uiteenlopend is, dat het toepassen van het begrip nominale studieduur hierbij geen zinnige uitkomsten oplevert.