Kernprognose 2013-2060

De kernprognose 2013-2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de bevolking tot 2060. De kernprognose is een update van de bevolkingsprognose 2012-2060 die in december 2012 uitkwam. De onderliggende langetermijnveronderstellingen voor het geboortecijfer en de internationale migratie en voor het stijgingstempo van de levensverwachting zijn ongewijzigd ten opzichte van de bevolkingsprognose.
Terug naar artikel