Kernprognose 2013-2060

De kernprognose 2013-2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de bevolking tot 2060. De kernprognose is een update van de bevolkingsprognose 2012-2060 die in december 2012 uitkwam. De onderliggende langetermijnveronderstellingen voor het geboortecijfer en de internationale migratie en voor het stijgingstempo van de levensverwachting zijn ongewijzigd ten opzichte van de bevolkingsprognose.