Grote groeimarkten

Grote groeimarkten zijn in dit artikel gedefinieerd als top-20-economieën (2012) die tussen 2007 en 2012 per jaar gemiddeld 5 procent of meer in bbp groeiden. De hier niet genoemde BRIC-landen Brazilië en Rusland groeiden minder hard in deze periode, respectievelijk met 3,2 en 1,8 procent.