Bedrijven investeren bijna 5 procent meer

In oktober 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,6 procent groter dan in oktober 2012. Voor het eerst sinds juli 2012 liggen de bedrijfsinvesteringen hoger dan een jaar eerder. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de bouwinvesteringen en de investeringen in personenauto’s en machines.

De stijging van de autoverkopen heeft te maken met fiscale maatregelen. Per 1 januari 2014 worden de CO2-grenswaarden opnieuw aangescherpt. Dit kan leiden tot een verhoging van de BPM en de zakelijke bijtelling. Om nog te profiteren van een lagere bijtelling halen veel zakelijke rijders de aanschaf van een personenauto naar voren. Bovendien waren de autoverkopen vorig jaar oktober mogelijk extra laag vanwege belastingmaatregelen die per 1 juli 2012 ingingen. Ook toen werden de CO2-grenswaarden aangescherpt.

De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Investeringsradar van december 2013 zijn de omstandigheden voor de investeringen een fractie verbeterd.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.