Omzet detailhandel lager

  • Krimp bij non-foodwinkels
  • Supermarkten zetten meer om

In oktober 2013 heeft de detailhandel 1,5 procent minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijzen lagen op bijna hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het volume kromp met 1,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De samenstelling van de koopdagen was in oktober van dit jaar gunstiger dan een jaar geleden. Het positieve effect hiervan op de omzet van de totale detailhandel bedroeg ongeveer 1 procent. Voor een beter beeld van de omzet- en volume-ontwikkeling wordt ook gekeken naar het voortschrijdend driemaandgemiddelde. Dit gemiddelde kwam in oktober voor het volume voor de vijfde maand op rij ongeveer 4 procent lager uit dan vorig jaar. Voor de omzet kromp het gemiddelde sterker dan in de voorgaande maanden.

De omzet van non-foodwinkels kwam ruim 3 procent lager uit dan vorig jaar. Het volume kromp bijna 3 procent, de prijzen waren iets lager dan een jaar geleden. Dit kwam deels doordat in oktober van dit jaar er een einde kwam aan het prijsverhogende effect van het hogere btw-tarief per 1 oktober 2012. Opnieuw leverden bijna alle non-foodbranches omzet in. Bij een aantal branches, zoals winkels in woninginrichting en consumentenelektronica, was de krimp wel fors kleiner dan een maand eerder. Textielsupermarkten wisten, evenals een maand eerder, wel meer om te zetten dan vorig jaar.

Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden een omzetstijging van bijna 2 procent. De prijzen waren 2 procent hoger, terwijl het volume op een iets lager niveau uitkwam dan vorig jaar. Supermarkten noteerden een omzet- en volumegroei. Speciaalzaken zagen de omzet en het volume krimpen.

De omzet van de postorderbedrijven en internetwinkels lag ruim 9 procent hoger dan in oktober 2012.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.