Inflatie daalt licht

De inflatie was in november 1,5 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan in oktober. De inflatie is meer dan drie jaar niet zo laag geweest. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De lichte daling van de inflatie van oktober op november komt voor een groot deel door de prijsontwikkeling van pakketreizen naar het buitenland. Ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen drukte de inflatie. De benzineprijzen hadden daarentegen een opwaarts effect.

Inflatie

Inflatie

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP daalde in november naar 1,2 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 0,9 procent in november. Nederland behoorde vanaf oktober 2012 een tijdlang tot de landen met de hoogste inflatie van de eurozone. Dit kwam vooral door belastingverhogingen. Het effect daarvan is inmiddels grotendeels uitgewerkt. Het verschil tussen de inflatie in de eurozone en de Nederlandse inflatie is de laatste maanden dan ook kleiner geworden.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.