Voorraden gereed product even groot

De voorraden gereed product in de industrie waren in september even groot als in september 2012. In de voorgaande drie maanden verminderden de voorraden ten opzichte van een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume) 
Tevredenheid over de voorraden verminderd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

De stemming van de ondernemers in de industrie over de omvang van hun voorraden verslechterde in november ten opzichte van oktober. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vindt is al bijna drie jaar onafgebroken groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Oordeel voorraad gereed product industrie

Oordeel voorraad gereed product industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.