Producten Nederlandse industrie goedkoper

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 3,4 procent lager dan in oktober 2012. Producten van de industrie zijn al vier maanden op rij goedkoper dan een jaar eerder. Dit valt vooral toe te schrijven aan de prijzen van de aardolieverwerkende en de chemische industrie.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Fabrikanten in de aardolieverwerkende industrie rekenden in oktober 10,9 procent minder voor hun producten. De afzetprijzen van de chemische industrie waren 5,3 procent lager. De prijzen van de grafische industrie en de basismetaalindustrie waren respectievelijk 2,7 en 2,2 procent lager dan in oktober 2012. Voedingsmiddelen, dranken en tabak waren gemiddeld 1,4 procent goedkoper.  Tegenover de prijsdalingen stonden prijsstijgingen bij de leerindustrie (4,2 procent) en de elektrische apparatenindustrie (3,1 procent).

Ten opzichte van september 2013 daalden de afzetprijzen met 1,0 procent. De prijzen op de binnenlandse markt daalden even hard als de prijzen op de buitenlandse markt.

Index afzetprijzen industrie

Index afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.