Internationalisation Monitor 2013

Vandaag publiceert het CBS de Internationalisation Monitor 2013. Deze publicatie beschrijft trends in de internationalisering en sociaaleconomische consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. Naast de trends in internationale handel, internationale investeringen en de activiteiten van multinationals, staat dit jaar het belang van het buitenland voor de regio’s centraal. In deze editie zijn twee hoofdstukken in samenwerking met het PBL tot stand gekomen. De heer Van der Veen, directeur-generaal van de Statistiek, heeft het eerste exemplaar van de publicatie overhandigd aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Lilianne Ploumen.

Uitvoer Nederlands product gedaald

De Nederlandse economie bevond zich in 2012 opnieuw in een recessie. Een door de export gedragen herstel zoals in 2010 bleef uit, omdat het onze handelspartners in Europa eveneens niet voor de wind ging. De Nederlandse goederenhandel groeide in 2012 minder hard en in het eerste halfjaar van 2013 kromp deze zelfs. Vooral de uitvoer van Nederlands product is gedaald. De groei van de export na de financiële crisis concentreerde zich bij een kleine groep grote multinationals. De één procent best presterende bedrijven waren verantwoordelijk voor de totale groei in de Nederlandse handel en omzet tussen 2009 en 2012.

Twee derde export vanuit Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant

Bedrijven met internationale handel zijn productiever dan bedrijven zonder die handel. In 2012 had 10 procent van alle bedrijven goederenexport en boden ze  werkgelegenheid aan 44 procent van alle werknemers. Ongeveer twee derde van de Nederlandse export van goederen was toe te kennen aan drie provincies, namelijk Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Een aanzienlijk deel van deze export werd elders geproduceerd; enerzijds in het buitenland in de vorm van wederuitvoerproducten en anderzijds in andere provincies, die als toeleverancier optraden. De toegevoegde waarde van deze export sloeg dus gedeeltelijk in andere regio’s neer.

Bedrijven in buitenlands eigendom goed voor 15 procent van het bbp

Bedrijven in buitenlands eigendom spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. In 2011 vormden ze  1 procent van de bedrijvenpopulatie maar waren ze goed voor 15 procent van het bbp. Ook zorgden ze voor 16 procent van de banen in de private sector. Ze creëren vooral hoogwaardige werkgelegenheid en zijn productiever dan bedrijven in Nederlands eigendom.

Outsourcen door één op tien grote bedrijven

In de periode 2009-2011 deed één op de tien grote bedrijven in Nederland aan internationaal outsourcen van bedrijfsactiviteiten. Daarmee zit Nederland in de Europese middenmoot. Vooral ondersteunende bedrijfsactiviteiten werden naar het buitenland verplaatst. Mede door de economische, fysieke en culturele nabijheid waren de EU-15 en Oost-Europa belangrijke bestemmingen.