Industrie verwacht kleine stijging investeringen

  • Industrie verwacht 2 procent meer te investeren in 2014
  • Voedingsindustrie verwacht toename van 8 procent

Voor 2014 verwachten ondernemers in de industrie een  toename van hun investeringen met 2 procent. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

De drie industriële branches die gebruikelijk het meest investeren zijn de raffinaderijen en chemie, de metaal-elektro industrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie.

De ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn relatief positief over de investeringen in 2014. Zij verwachten dat hun investeringen met 8 procent zullen toenemen.

Ondernemers in de metaal-elektro industrie anticiperen juist op een daling. Zij verwachten voor 2014 een afname van hun investeringen met 4 procent.

Ondernemers in de raffinaderijen en chemie  verwachten in 2014 1 procent meer te investeren. De investeringen van de raffinaderijen en chemie behoren tot de hoogste binnen de industrie. In 2012 investeerde deze branche ruimm 2,7 miljard euro.

Downloads