Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 2 t/m 6 december 2013 (week 49).
Publicatie om 09.30 uur.

  Verslagperiode  
Maandag 2 december   
Buitenlandse gasten   2012  
Re-integratietrajecten    2012  
Personen met twee banen    2012  
 
Dinsdag 3 december   
Armoedesignalement 2013 2)   2012  
 
Woensdag 4 december   
Omzetontwikkeling beveiligingsbranche   3e kw. 2013  
 
Donderdag 5 december   
Inflatie 1)   november 2013   
 
Vrijdag 6 december   
Geen     

1)  Inclusief flash.   
2)  Gezamenlijk persbericht van het CBS en SCP. Publicatietijdstip 00.01 uur.   

Publicatieplanning

Planning van andere berichten en publicaties.