Werkloosheid neemt af

In oktober 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 674 duizend werklozen. Dit waren er 11 duizend minder dan in september. In oktober was 8,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In juli van dit jaar was de werkloosheid met 8,7 procent op het hoogste niveau na een stijging van twee jaar.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Uit het onderzoek naar het consumentenvertrouwen blijkt dat consumenten de afgelopen maanden duidelijk minder somber zijn geworden over de toekomstige werkloosheid. In november verwachtte nog bijna 66 procent een stijging van de werkloosheid in de komende 12 maanden en rekende ruim 11 procent op een daling. Het saldo van de positieve en negatieve antwoorden kwam uit op -55. Dit is de hoogste stand in twee jaar.

Verwachtingen van consumenten m.b.t. de werkloosheid in de komende 12 maanden

Verwachtingen van consumenten m.b.t. de werkloosheid in de komende 12 maanden

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.