Uitgaven aan gezondheidszorg in OESO

Voor vergelijkingen tussen landen zijn de gezondheidszorg en de uitgaven daaraan volgens internationale afspraken afgebakend. Vanwege de vergelijking over een periode van meer dan 35 jaar is bij de meeste landen sprake van een reeksbreuk op enig moment. De breuken per land: Nederland (2004-2005); België (1994-1995); Duitsland (1991-1992); Frankrijk (2002-2003); Denemarken (2002-2003); Turkije (1998-1999); voor de VS is geen reeksbreuk aangegeven in de OESO-cijfers.

Het internationaal vergelijkbare cijfer is opgesteld volgens het System of Health Accounts van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), Eurostat (het statistisch bureau van de Europese Unie), en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Met dat cijfer is het mogelijk de uitgaven aan gezondheidszorg tussen landen te vergelijken. Het internationale cijfer omvat de gezondheidszorg en een groot deel van de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Buiten het cijfer vallen huishoudelijke verzorging, welzijnswerk, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Deze activiteiten tellen wel mee in het nationale cijfer over uitgaven aan zorg.