Rente iets lager

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in oktober 2013 gemiddeld 2,2 procent. Dit was 0,1 procentpunt lager dan in september.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in november 2013 de rentetarieven aangepast. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, is op 13 november met een kwart procentpunt verlaagd naar 0,25 procent. De depositorente, die vaak wordt beschouwd als de bodem van de geldmarkt, is niet veranderd. Dit rentetarief bedraagt 0,00 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, is de inflatie in oktober uitgekomen op 0,7 procent. Zo laag is de inflatie in de eurozone vier jaar niet geweest.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.