Inflatie fors lager

De inflatie is in oktober verder gedaald en uitgekomen op 1,6 procent. Zo laag is de inflatie drie jaar niet geweest. In september bedroeg de inflatie nog 2,4 procent. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De forse daling van de inflatie van september op oktober hangt voor een groot deel samen met belastingmaatregelen. De verhoging per 1 oktober 2012 van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent heeft een jaar lang een opwaarts effect gehad op de inflatie. Dat effect is nu uitgewerkt. Verder had de prijsontwikkeling van benzine en voedingsmiddelen een neerwaarts effect op de inflatie.

Inflatie

Inflatie

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP daalde in oktober naar 1,3 procent. Dit is bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in de eurozone. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 0,7 procent in oktober.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.