Gebruik overheidswebsites stijgt licht

  • Zeven op de tien internetters gebruiken websites van de overheid
  • Hoger opgeleiden beduidend vaker op overheidswebsites dan lager opgeleiden
  • Ruim acht op de tien gebruikers zeer tevreden over vinden en gebruiken informatie

In het voorjaar van 2013 telde Nederland 13 miljoen internetgebruikers van 12 jaar en ouder. Dit komt overeen met ruim 90 procent van deze bevolkingsgroep. Zeven op de tien internetters maakten - in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview - gebruik van websites van de overheid. Dit aandeel ligt drie procentpunten hoger dan in 2012.

Hoger opgeleiden gebruiken overheidswebsites twee tot drie keer vaker

Overheidswebsites worden vooral door hoger opgeleide internetters gebruikt: 86 procent van hen zocht er informatie, twee keer zo veel als lager opgeleiden. Het aandeel dat documenten downloadde en ingevuld verstuurde is bij hoger opgeleiden met 69 procent bijna drie keer zo groot als bij lager opgeleiden. Twee derde van de lager opgeleiden die de afgelopen twaalf maanden geen overheidsdocumenten verstuurden, gaf hiervoor als reden aan dat dit ook niet nodig was.

Belastingaangifte meest gebruikt

De overheid wordt vooral via het digitale portaal bezocht voor het indienen van de jaarlijkse belastingaangifte. Bijna twee op de drie internetters die in de afgelopen twaalf maanden gebruik maakten van overheidswebsites noemt dit als een van de redenen. Een kleiner aandeel bezocht websites voor zaken die minder structureel voorkomen, zoals het aanvragen van uitkeringen of persoonlijke documenten (19 procent), of het doorgeven van adreswijzigingen (9 procent).

Hoge mate van tevredenheid

Het overgrote deel (85 procent) van de gebruikers is zeer tevreden over de vindbaarheid en bruikbaarheid van de informatie op de websites van de overheid. Over het gemak waarmee diensten of de service op de websites kunnen worden gebruikt is ruim drie kwart te spreken en over de afhandeling van verzoeken 61 procent. Toch gaven vier op de tien gebruikers aan problemen ervaren te hebben. Ze kwamen vooral technische problemen (28 procent) of onduidelijke of verouderde informatie (24 procent) tegen.

Ook persoonlijk en telefonisch contact

Ruim de helft (56 procent) van de internetters die websites van de overheid gebruiken had ook nog op andere manieren contact met de overheid, veelal telefonisch (37 procent) en/of persoonlijk (29 procent).

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads