Conjunctuurbeeld verbetert

Het conjunctuurbeeld is eind oktober iets beter dan eind september. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt minder diep in de fase van laagconjunctuur en gaat richting herstel. Op twee na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok echter nog onder hun langjarig gemiddelde.

Het consumentenvertrouwen steeg in oktober van -33 naar -27. De stemming onder ondernemers in de industrie verbeterde ook aanzienlijk. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,5.

De ontwikkeling van de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishouden bevestigt de laagconjunctuur. De groei van de export is bescheiden. Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus 2,2 procent groter dan een jaar eerder. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren 7,0 procent lager dan in augustus 2012. Huishoudens ten slotte besteedden in 2,0 procent minder dan een jaar eerder.

De industrie produceerde in augustus 2,3 procent minder dan een jaar eerder. Verder zijn er in september 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In de eerste negen maanden van 2013 werden 15 procent meer faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode van 2012.

De laagconjunctuur is ook goed zichtbaar op de arbeidsmarkt. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid steeg in september naar 685 duizend. Het aantal banen daalde in het tweede kwartaal verder, net als het aantal vacatures en het aantal uitzenduren in fase A.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het tweede kwartaal van 2013. De Nederlandse economie kromp met 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met het eerste kwartaal kromp de economie met 0,1 procent. Het was de vierde kwartaal-op-kwartaalkrimp op rij. Wel wordt de terugval geleidelijk minder groot. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.