Krimp bedrijfsinvesteringen minder groot

In augustus 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 7,0 procent kleiner dan in augustus 2012. De krimp was daarmee kleiner dan in juli, toen de bedrijfsinvesteringen 9,0 procent lager waren dan een jaar eerder. Augustus is de tweede maand op rij waarin de krimp van de bedrijfsinvesteringen kleiner werd.

Augustus telde in 2013 een werkdag minder dan in 2012. Juli had in 2013 daarentegen een werkdag meer dan in 2012. De cijfers over de bedrijfsinvesteringen zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Investeringsradar van oktober 2013 zijn de omstandigheden voor de investeringen verbeterd.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.