Financiële derivaten en kortlopende waardepapieren

Financiële derivaten zijn stukken gebaseerd op de waarde van een andere onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, valuta of grondstoffen. Bij derivaten worden afspraken gemaakt over mogelijke toekomstige koop-/verkoopprijzen van de onderliggende waarden of worden cashflows tegen elkaar uitgeruild. Voorbeelden van financiële derivaten zijn opties, swaps, futures en forward rate agreements.

Kortlopende waardepapieren omvatten waardepapieren met een looptijd tot maximaal een jaar, die verhandelbaar zijn. Voorbeelden van kortlopende waardepapieren zijn schatkistpapier ten laste van zowel de Nederlandse overheid als van buitenlandse overheden, spaarbewijzen aan toonder en verhandelbare depositocertificaten, uitgegeven door ingezeten en niet-ingezeten banken.