Rente omhoog

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in september 2013 gemiddeld 2,3 procent. Dit was 0,1 procentpunt hoger dan in augustus.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in mei 2013 de rentetarieven aangepast. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, is op 8 mei met een kwart procentpunt verlaagd naar 0,50 procent. De depositorente, die vaak wordt beschouwd als de bodem van de geldmarkt, is op 8 mei niet veranderd. Dit rentetarief bedraagt 0,00 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, bedroeg de inflatie in september 1,1 procent. In augustus was de inflatie 1,3 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)
 
Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.