Producten industrie goedkoper

De producten van de Nederlandse industrie waren in augustus 2,3 procent goedkoper dan in augustus 2012. In de twee voorgaande maanden was het prijspeil nagenoeg gelijk aan dat van een jaar eerder.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie 
Vooral de producten van de aardolieverwerkende industrie waren goedkoper in augustus. De afzetprijzen lagen 9,6 procent lager dan een jaar eerder. Verder rekenden ook de fabrikanten in de chemische (-3,2 procent) en de basismetaalindustrie (-3,1 procent) aanzienlijk minder voor hun producten.

Industrieën met een aanzienlijke prijsstijging waren de leer- (4,2 procent) en de elektrische apparatenindustrie (3,4 procent). Voedingsmiddelen, dranken en tabak samen waren 0,7 procent duurder dan een jaar eerder.

Index afzetprijzen industrie

Index afzetprijzen industrie 
Ten opzichte van juli 2013 bleven de afzetprijzen van de industrie gelijk. Dat gold zowel voor de binnenlandse markt als de buitenlandse afzetmarkt.

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.