Bescheiden groei export

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli 1,9 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets groter dan in mei en juni. Het volume van de invoer nam in juli met 2,4 procent af. In juni was er nog sprake van een toename van 1,2 procent. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 35,7 miljard euro. Dat is 3,4 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde kromp met 1,3 procent tot 31,8 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,9 miljard euro. Dat is 1,6 miljard euro meer dan in juli 2012. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. In 2013 had juli een werkdag meer dan in 2012.

De in- en uitvoerwaarde van voeding en dranken was fors hoger dan een jaar eerder. Daarentegen was de handelswaarde van chemische producten lager. De import uit niet-EU-landen nam sterk in waarde af. De uitvoer naar niet-EU-landen groeide juist.

De in- en uitvoerprijzen lagen in juli op een lager niveau dan een jaar eerder. De uitvoerprijzen waren 1,2 procent lager, de invoerprijzen 1,6 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van juli 2012 iets verbeterd.

Volgens de Exportradar van september hielden de verbeteringen en verslechteringen elkaar ongeveer in evenwicht. In augustus was er nog sprake van een verbetering in de omstandigheden voor de export. In de maanden daarvoor veranderden de omstandigheden voor de export nauwelijks.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 11 september 2013. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.