Tweede raming tweede kwartaal 2013: economie krimpt 0,1 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2013 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij de eerste raming, gepubliceerd op 14 augustus, kwam de krimp uit op 0,2 procent. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen is gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten.

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het tweede kwartaal met 1,7 procent. Volgens de eerste raming was dat 1,8 procent. Aan de bestedingenkant zijn de investeringen, de uitvoer en de invoer opwaarts bijgesteld. Aan de productiekant is de toegevoegde waarde van de bouw, financiële instellingen en zakelijke dienstverlening naar boven aangepast en die van de landbouw, horeca, vervoer en opslag neerwaarts.

Opnieuw fors minder banen

In het tweede kwartaal van 2013 waren er 137 duizend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2012. Dit is een daling van 1,7 procent. Bij de eerste raming was de krimp van het aantal banen 1,9 procent. Alle bedrijfstakken hebben te maken met banenkrimp. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen 34 duizend lager dan in het eerste kwartaal van 2013. Dit komt overeen met een daling van 0,4 procent. Bij de eerste raming was het banenverlies op 41 duizend geraamd en was de overeenkomstige daling 0,5 procent.
In het tweede kwartaal van 2013 waren de lonen per arbeidsjaar 1,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.