Opnieuw minder banen

In het tweede kwartaal van 2013 waren er 137 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2012. Dit is een afname van 1,7 procent. Het aantal banen van werknemers is al zes kwartalen op rij lager dan een jaar eerder. Daarbij is het banenverlies elk kwartaal groter.

In alle bedrijfstakken gingen banen verloren. De afname was het grootst in de bouwnijverheid (28 duizend) en de zakelijke dienstverlening (23 duizend). In de sector handel, vervoer en horeca waren er 20 duizend banen minder dan een jaar eerder.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Nederland telde in totaal bijna 7,8 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op bijna 5,8 miljoen. Dit is 1,9 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2012.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 daalde het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal met 34 duizend (0,4 procent). Hierbij is rekening gehouden met seizoeneffecten. Het aantal banen daalt al twee jaar lang ten opzichte van een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal was de afname wel wat kleiner dan in het eerste, toen 51 duizend banen verloren gingen.

De lonen per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de toename iets groter (2,0 procent). De stijging van de lonen is niet groot genoeg om de inflatie te compenseren. Deze was in het tweede kwartaal 2,8 procent.

De cijfers in dit bericht sluiten aan bij de tweede raming van het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal. Ze zijn bijgesteld ten opzichte van de op 14 augustus 2013 gepubliceerde eerste raming.

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.