Lagere voorraden gereed product

De voorraden gereed product in de industrie waren in juli 5,2 procent kleiner dan in juli 2012. In juni waren de voorraden 2,9 procent lager dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Minder tevreden over de voorraden

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Per saldo waren de ondernemers in de industrie in september negatiever over de omvang van hun voorraden dan in augustus. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vindt is al meer dan twee jaar onafgebroken groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Oordeel voorraad gereed product industrie

Oordeel voorraad gereed product industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.