Bijstandsontvangers vinden minder vaak werk

Om 11.30 uur is een nieuwe versie van de maatwerktabel geplaatst, onderaan het artikel. In deze herziene versie van de tabel staan nu de juiste cijfers over 2009.

Eind 2011 telde Nederland 367 duizend personen met een bijstandsuitkering. Ruim 28 duizend van hen vonden in 2012 een baan. Dat is nog geen 8 procent. Een jaar eerder vond ruim 9 procent een baan. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners is de uitstroom naar werk het hoogst in Zoetermeer en het laagst in Arnhem.

2012 een moeilijk jaar om werk te vinden vanuit de bijstand

Sinds het dieptepunt van de economische crisis in 2009 is het aandeel bijstandsontvangers dat werk vond niet meer zo laag geweest. Waar in 2007 nog 15 procent van de personen met bijstand een baan als werknemer vond, ligt dit in 2012 op een kleine 8 procent. De licht opwaartse lijn in 2010 en 2011 is hiermee afgebroken.

Personen met bijstand die werk vonden

Personen met bijstand die werk vonden

Vooral jongeren minder vaak uit de bijstand naar een baan

In alle leeftijdsgroepen nam het aandeel dat in 2012 werk vond af. Onder personen jonger dan 25 jaar is deze daling het grootst. In 2012 stroomde een op de vijf jongeren uit de bijstand naar werk. In 2011 was dit nog bijna een op de drie. Met het oplopen van de leeftijd neemt het aandeel dat werk vindt af. Dit komt vooral doordat ouderen vaker al lang in de bijstand zitten en verder van de arbeidsmarkt af staan.

Bijstandsontvangers (eind 2011) die in 2012 werk vonden

Bijstandsontvangers (eind 2011) die in 2012 werk vonden

Zoetermeer tweede jaar op rij hoogste uitstroom

Voor het tweede jaar op rij heeft Zoetermeer met 14 procent het hoogste aandeel personen dat van de bijstand naar een baan gaat van alle gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners. Ook in de gemeente Zaanstad vonden veel bijstandsontvangers werk (12 procent). In Arnhem werd met 5 procent het minst vaak een baan gevonden. Van de gemeenten met tussen vijftig- en honderdduizend inwoners stroomden in Barneveld de meeste mensen uit de bijstand naar werk, namelijk 13 procent.

Gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners naar hoogste en laagste aandeel bijstandsontvangers dat in 2012 werk vond

Gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners naar hoogste en laagste aandeel bijstandsontvangers dat in 2012 werk vond

Marieke Bosch

Bron: Uitstroom uit de bijstand naar werk, 2007-2012 (maatwerktabel)

Downloads