Werkloosheid gedaald

In augustus 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 683 duizend werklozen. Dit waren er 11 duizend minder dan in juli. De daling volgde op een periode van twee jaar waarin de werkloosheid vrijwel onafgebroken steeg. In augustus was 8,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Er waren in augustus veel minder jongeren werkloos dan in juli. Het aantal werklozen in de leeftijdscategorie 25-44 en het aantal werkloze ouderen veranderden nauwelijks.

Werkloosheid naar leeftijd, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid naar leeftijd, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.