Vertrouwen consumenten blijft laag

Consumenten waren in september net zo pessimistisch als een maand eerder. Het consumentenvertrouwen bleef onveranderd staan op -33. In augustus verbeterde het vertrouwen nog met 5 punten.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumenten waren in september wat somberder over de economische situatie in de komende 12 maanden dan de maand ervoor. Hun kijk op de economische situatie in de afgelopen 12 maanden wijzigde niet. De deelindicator economisch klimaat verslechterde per saldo met 2 punten en kwam uit op -44.

Over de ontwikkeling van hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden dachten consumenten negatiever dan in augustus. Voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, vonden ze de tijd daarentegen minder ongunstig dan een maand eerder. Hun mening over de eigen financiële situatie in de afgelopen 12 maanden veranderde nauwelijks. Per saldo bleef de deelindicator koopbereidheid ongewijzigd (-26).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.