Hulpmiddelen

In de CBS Gezondheidsenquête wordt gevraagd naar het bezit en het gebruik van hulpmiddelen.

Hulpmiddel voor lezen of zien: het betreft hier het percentage personen dat ‘ja’ zegt op tenminste 1 van de volgende vragen:

  • Draagt u wel eens een bril?
  • Draagt u wel eens contactlenzen?
  • Heeft u nog een ander hulpmiddel voor lezen of zien?

Hulpmiddel voor horen: het betreft hier het percentage personen dat ‘ja’ zegt op tenminste 1 van de volgende vragen:

  • Heeft u een hoorapparaat?
  • Heeft u een speciaal apparaat voor geluidsversterking, bijvoorbeeld voor telefoon of televisie?

Hulpmiddel voor bewegen: het betref hier het percentage personen dat ‘ja’ zegt op tenminste 1 van de volgende vragen:

  • Heeft u een stok, kruk, looprek of rollator?
  • Heeft u een rolstoel of scootmobiel?

Hulpmiddel bij incontinentie: het betreft hier het percentage personen dat ‘ja’ zegt op tenminste 1 van de volgende vragen:

  • Heeft u incontinentiemateriaal?
  • Heeft u een katheter, urinaal?
  • Heeft u een stoma en stomamateriaal voor urine of ontlasting?