Krimp bedrijfsinvesteringen

In juli 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 8,6 procent kleiner dan in juli 2012. De krimp was daarmee kleiner dan in juni, toen de bedrijfsinvesteringen 14,2 procent lager waren dan een jaar eerder. Juli 2013 had één werkdag meer dan juli 2012, terwijl juni 2013 een werkdag minder had dan juni 2012. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen.

De afname van de krimp komt doordat de krimp van de investeringen in bouwwerken en die van de investeringen in transportmiddelen kleiner waren dan in juni. Bij de investeringen in transportmiddelen speelt een verandering van de belastingwetgeving in 2012 een grote rol. Veel bedrijven anticipeerden vorig jaar op de aanscherping per 1 juli 2012 van de grenzen voor CO2-uitstoot die bepalend zijn voor bpm en bijtelling voor personenauto’s van de zaak.  Het niveau van de investeringen in transportmiddelen was daardoor in juni 2012 relatief hoog en in juli 2012 juist relatief laag.

De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Investeringsradar van september 2013 zijn de omstandigheden voor de investeringen nagenoeg gelijk gebleven aan die in de maand ervoor.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.